Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme i příležitost vytvořit jich méně. Začít lze i těmi nejmenšími věcmi. V naší hlavě. V našem vědomí. V běžném každodenním životě. Vytvářet méně odpadů má velký význam. Jde to a v součtu mnoha lidí to má velký dopad. Všechny kroky dělejme s láskou, každý jsme jiný, naše názory na věc se mohou lišit. Dobře žít znamená dobře se cítit, ne se trápit.

1. První a nejdůležitější zásadou je snažit se nevytvářet zbytečný odpad. Přemýšlejme, zda výrobek opravdu potřebujeme. Uvědomme si, zda náhodou nepodléháme vábivé reklamě na nějakou nepotřebnou módní věc. Zda rozbitý předmět můžeme opravit či je ho nutné vyhodit. Zvažme, zda výrobek potřebujeme mít, či je lepší si ho půjčit.

2. Nakupujme místní produkty.  Zvláště u potravin platí: pro životní prostředí je šetrnější nakupovat zboží vyráběné a pěstované v blízkém okolí. Ovoce a zelenina je nejlepší konzumovat čerstvé (čerstvě sklizené, utržené). Ovoce sklizené v době zralosti je nejkvalitnější. Nákupem sezonních výrobků šetříme energie za skladování, chlazení, dopravu a zbytečné balení. Nákupem místních výrobků podporujeme zaměstnanost v regionu.

3. Více než 30 procent hmotnosti komunálního odpadu tvoří obaly. Slouží přitom jen velmi krátkou dobu. Hledejme proto cesty k tomu, jak jejich množství omezit. Tou nejjednodušší možností je používat vlastní nákupní tašku, opakovaně lze užívat i sáčky. Zmenšit množství odpadu můžete nákupem koncentrátů. I větší balení je z hlediska množství vyprodukovaného odpadu výhodnější. Při nákupu dávejme přednost obalům, které lze dobře recyklovat a které se u Vás třídí. Vyhněte se PVC, životní cyklus tohoto plastu je spojen s emisemi řady nebezpečných sloučenin. Netřídí se. Vyhýbejme se i výrobkům v hliníkových obalech. Výroba hliníku je mimořádně energeticky náročná.

4. Kupujme kvalitní výrobky, vyhněme se výrobkům na jedno použití. Zohlednit dopad výrobku na životní prostředí lze tím, že se podíváme na jeho životnost, na to zda jde opravit. Výrobky s ekoznačkou garantují, že koupíte výrobek, který má příznivější dopad na životní prostředí než obdobné výrobky na trhu. Fair Trade výrobky garantují, že byly zohledněny sociální a environmentální podmínky v místě jejich vzniku. Výrobky s certifikátem FSC zase garantují, že dřevo, které je pro jejich výrobu použito, pochází ze šetrně obhospodařovaného lesa. Menší dopad na životní prostředí mají obecně výrobky, na jejichž výrobu byly použity recyklované materiály.

5. Na zahradu patří i kompostér. Domácí a komunitní kompostování je považováno za předcházení vzniku odpadu, protože není třeba materiál svážet, nakládat s ním. Svoz bioodpadu není zadarmo. Kompostování umožňuje vracet organickou hmotu zpátky do půdy a tím zlepšovat a dlouhodobě udržovat její úrodnost, schopnost vázat živiny a vodu. Půda je neobnovitelný zdroj, 1 cm půdy vznikne přibližně za 100 let.

Další informace a podrobnosti naleznete v materiálech Ekologického institutu Veronika. Leták „Nápady ne odpady“ nás částečně inspiroval při psaní zásad, na internetových stránkách „Umění vybírat“ se můžete seznámit s kritérii, které lze zohlednit při nákupu různých typů zboží (potraviny, oblečení, úklidové prostředky, kosmetika, osvětlení, mobilní telefony, dětské pleny, hračky, květiny, nábytek, nátěrové hmoty).

Arnika je členem Sítě ekologických poraden STEP. Na našem webu naleznete odpovědi na mnoho otázek, které by Vás v souvislosti s problematikou předcházení vzniku odpadů mohlo napadnout.