Oblečení, které nenosíme, lze darovat na charitativní účely. K tomuto účelu byly v řadě měst instalovány bílé kontejnery na textil. Do těchto kontejnerů lze dát také hračky, obuv a další výrobky. Podobné sbírky organizují také církve a některé charitativní organizace. 

Sebraný textil je předáván potřebným, méně kvalitní oblečení lze zpracovat na koberce, izolace, čistící textilie, vlákna. Například firma POTEX udává, že jimi sebraný materiál se přímo pro charitativní účely využívá ze 45 %, 30 % sebraného textilu se použije pro výrobu čistících textilií a ve 20 % se využije vlákno.

 

Více informací na:

http://www.diakoniebroumov.cz/sbirkovacinnost.html

http://www.textileco.cz/

http://www.recyklujemetextil.cz/