V našich domácnostech máme řadu věcí, které používáme jen výjimečně či vůbec. Je to škoda, tyto věci stárnou, ztrácí na hodnotě a často se o ně musíme i starat, aniž by nám to přineslo nějaký užitek. Všechny tyto faktory je třeba zvážit při nákupu. Některé věci je také lepší si půjčit. A když už je doma máme, lze je vyměnit za jiné, sdílet s přáteli či darovat potřebným.

V ČR se sbírá pro charitativní účely textil, hračky, boty. Možností však je mnohem více. Například knihovny můžete obohatit o knížky, které už nebudete číst. Zvláště na venkově je jistě rádi uvítají, ale nosit lze knížky i do knihoven v Praze (dobré si ponechají, zbytek nabídnou čtenářům k rozebrání). 

Jiným příkladem je využití věcí, které končí ve sběrných dvorech. Není to v této chvíli zcela legální (ale již se o této možnosti diskutuje a hledá se řešení), ale řada měst a obcí dává dobré věci stranou a nabízí je potřebným. Je škoda platit za likvidaci věcí, které by někdo ještě využil (nesmí ale končit v domácích topeništích).

Dobré příklady lze najít v zahraničí. Celoevropskou sítí, které se věnuje sběru, opravám, prodeji a využití starších věcí je RREUSE. Dnes zaměstnává již kolem 77000 zaměstnanců a dalších 60000 dobrovolníků. Podle jednoho průzkumu (byl proveden v Itálii), v každé popelnici najdete dobré věci minimálně za 1 EURO. Sbírají textil, nábytek, opravují elektrospotřebiče, ale využít lze řadu další věcí (barvy, dřevo, knihy, hračky atd.). V ČR mezi projekty tohoto typu patří komunitní recyklační dílna Zdrojovna či projekt Opravárna.

 

K nejúčinnějším způsobům opětovného použití patří:

  1. Vyhnout se jednorázovým nákupním taškám
  2. Nepotřebné oblečení darovat na charitativní účely
  3. Starý nábytek nabídnout zdarma na internetu
  4. Používat nabíjecí baterie místo jednorázových
  5. Jednorázově potřebné věci lze často zapůjčit