V jedné poštovní schránce ročně končí 15 až 20 kg reklamních letáků a časopisů. Máte-li na své schránce oznámení „NEVHAZUJTE REKLAMNÍ MATERIÁLY, PROSÍM“, množství letáků ve schránce se významně sníží. Protože Česká pošta eviduje počet domácností, které odmítají reklamu, dlouhodobě tím přispějete i ke snížení jejich tisku.

Na grafu níže vidíte, že redukce reklamy je z hlediska dopadu na životní prostředí mnohem významější. Pálením papíru se vrací jen minimum v životním cyklu spotřebované energie. Horší už je jen jeho skládkování, které energii dokonce stojí.

Papír - úspory energie

Zdroj: USEPA (Solid Waste Management and Greenhouse Gases, full report)

 

Více informací naleznete na:

http://arnika.org/brante-se-reklame