Obaly tvoří asi 30 % hmotnosti a 50 % objemu našich odpadů (z domácností). Menší dopad na životní prostředí mají vratné obaly, případně větší balení. Doporučujeme vyhýbat se hliníkovým plechovkám. Z hlediska životního prostředí mají právě ony nejhorší dopad.

Spotřeba energie v životním cyklu obalů

Zdroj:  LCA nápojových obalů, MŽP ČR

 

Více informací:

http://wiki.ekoporadna.cz/index.php?title=Odpady