Domácnosti produkuji jednak kuchyňské jednak zahradní bioodpady. Většinu z nich (ty rostlinného původu) lze zpracovat doma. Vzhledem k tomu, že při domácím, příp. komunitním, kompostování si veškerý odpad zpracují domácnosti sami (není nutno je svážet, evidovat, financovat jejich zpracování), považuje se i tento způsob nakládání s odpady za předcházení vzniku odpadu. To samé platí i pro mulčování trávou či nadrcenými větvemi. Obec může tyto aktivity podpořit, zakoupit drtičku větví a tu domácnostem půjčovat. V některých městech si lze tuto službu i objednat (zdarma či za úplatu).

Kromě kompostování může domácnost ovlivnit i množství vyprodukovaného bioodpadu. Častější sečení trávníků znamená, že musíte zpracovat více zelené hmoty. Produkce zelené hmoty se tak pohybuje od 2 tun na 1 hektar u předzahrádek až po 4 až 15 tun na 1 hektar u sečených ploch. Proto i zde je vhodná přiměřenost. Časté sečení neprospívá biodiverzitě. Šetrným způsobem údržby zahrad se zabývá projekt „Přírodní zahrady". 

V současné době se rozvíjí, hlavně ve větších městech, různé projekty na rozvoj komunity. Komunitní zahrada je místo vhodné pro komunitní kompostování a společné pěstování zeleniny a dalších produktů. Tomuto typu projektů se věnují hlavně mateřská centra a neziskové organizace. Více informací naleznete na jejich webech, např. http://www.kokoza.cz/.

Využití bioodpadu a jeho přínos pro nás a naše životní prostředí

1) Návrat organické hmoty (humusu) a živin do půdy. Půda je neobnovitelný zdroj. Jeden centimetr ornice vznikne za 100 až 200 let. Přitom 50 % půdy v ČR je ohroženo vodní a větrnou erozí.

2) Náhrada rašeliny jako neobnovitelného zdroj. Těžba rašeliny ničí velmi cenné lokality.

3) Zadržení uhlíku v půdě. Během procesu kompostování se 35-50 % uhlíku váže na humus.

4) Snížení množství odpadů, s kterými je nutno nakládat (ve Velké Británie se počítá, že jeden kompostér v domácnosti odkloní 150 kg bioodpadů). S tím je spojené snížení emisí z přepravy a snížení nákladů na zpracování bioodpadů (náklady na svoz bioodpadů odpovídají nákladům na svoz směsného zbytkového odpadu).

Další informace naleznete:

Občanské sdružení Ekodomov a jeho stránky ke kompostování:

http://www.kompostuj.cz

CZ BIOM, České sdružení pro biomasu

http://www.biom.cz

Agentura ZERA

http://www.zeraagency.eu/