Letáček „Obce a odpady“

ke stažení na: http://arnika.org/obce-a-odpady-letak

Manuál „Předcházení vzniku odpadů v obcích“

ke stažení na: http://arnika.org/predchazeni-vzniku-odpadu-v-obcich

Výstavu „ Prevence odpadů srozumitelně“

ke stažení na: http://arnika.org/vystava-prevence-odpadu-srozumitelne