Informace publikované na tomto webu jsou určeny všem, které mají zájem o informace o předcházení vzniku odpadu (prevenci). Všechny texty, grafy a fotografie, u kterých není uveden autor, lze volně kopírovat. Pokud je u textu, grafu či článku autor uveden, je nutné ho uvést i při jejich převzetí. V takovém případě je třeba materiál převzít v plném znění, beze změn. Správce webu nenese žádnou odpovědnost za to, že to bude učiněno správně. Současně si vyhrazujeme právo texty průběžně aktualizovat a doplňovat.